Zaloguj się
NowościKatalog produktówO firmieKontaktRegulaminPolityka Prywatności
Z ostatniej chwili
Katalog produktów
Newsletter
Bądź na bieżąco

NASZA POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Jest zgodna z RODO!

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

    1. Administrator danych osobowych
        Administratorem danych osobowych jest spółka Neptunea s.c., Andrzej Jarzębowski i Wspólnicy, Krakowskie Przedmieście 47/51, 00-071 Warszawa. NIP: 113-00-37-781
    2. Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych
        Email: neptunea@neptunea.pl lub biuro@anindecor.pl
        Stacjonarny: Neptunea s.c., Krakowskie Przedmieście 47/51, 00-071 Warszawa
    3. Pochodzenie danych
        Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z Państwa aktywnością w serwisie internetowym anindecor.pl, który jest własnością firmy Neptunea s.c. i odbywa się tylko w trakcie rejestracji konta lub składania zamówień.
    4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
        Do realizacji umowy niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, adresu do wysyłki i danych do faktury (o ile jest przez Państwa wymagana) adresu email oraz telefonu kontaktowego. Brak zgody na przetwarzanie tych danych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy sprzedaży. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.
        Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.
        W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.
    5. Cel przetwarzania danych
        Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy sprzedaży, w szczególności:
                Świadczenia usług droga elektroniczną.
                Rejestracji konta użytkownika.
                Wystawiania dokumentów księgowych.
                Obsługi zamówień.
                Rozpatrywania reklamacji.
        Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą     użytkownika - przez e-mail lub/i telefon.
        Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.
     6. Przekazywanie danych osobowych
        Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów, zwłaszcza firmy kurierskie i biuro księgowe.
        Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
     7. Czas przetwarzania danych osobowych
        Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
        O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.
    8. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie
        Dane nie są przetwarzane automatycznie ani profilowane.
    9. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych.
        Każdy użytkownik ma prawo do:
            Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
            Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
            Usunięcia danych.
            Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy sprzedaży.
            Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
        Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
            Drogą elektroniczną na adres neptunea@neptunea.pl
            Na adres: Neptunea s.c., Krakowskie Przedmieście 47/51, 00-071 Warszawa
            Osobiście w siedzibie Administratora.
            Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania.
    10. Organ nadzorczy i Skargi
        W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

        Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
        ul. Stawki 2, 00-193 WarszawaE-mail: biuro@anindecor.pl
Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zawartość 'Hurtownia Upominków-Anin Decor' stanowi zaproszenie do składania ofert.
Sklepy internetowe cStore
statystyka